คำถามที่พบบ่อย

CEA Online Academy คือบริการใหม่ของ CEA อยู่ในรูปแบบคอร์สออนไลน์ที่พัฒนาเนื้อหาหลักสูตรร่วมมือกับกลุ่มนักสร้างสรรค์ สื่อมวลชน และผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ โดยจัดทำเนื้อหาสำหรับ 3 กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ

1. เตรียมความพร้อม สำหรับนักเรียนและนักศึกษา

2. เติมทักษะสร้างสรรค์ สำหรับนักสร้างสรรค์ในสาขาต่าง ๆ

3. ต่อเสริมธุรกิจ สำหรับผู้ประกอบการ

โดยบริการนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการสมัคร

CEA Online Academy มีทั้งหมด 5 หลักสูตร ดังนี้

  • หมวดพัฒนาธุรกิจ (Business Development) เหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้เพื่อไปพัฒนาธุรกิจของตนเอง
  • หมวดสร้างแบรนด์ (Brand Building) เหมาะสำหรับการเตรียมความพร้อมที่จะเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการในอนาคต
  • หมวดสร้างอาชีพ (Career Development) เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะใหม่ในปี 2020 
  • หมวดพัฒนาทักษะ (Skill Development) เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่ให้รู้เท่าทันยุค
  • หมวด Design Thinking เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจเรื่องกระบวนการคิดเชิงออกแบบโดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน
  • หมวด Creative Career เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังจะจบการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน

ท่านสามารถสมัครสมาชิก CEA Online Academy ได้ โดยคลิกที่ปุ่ม “สมัครสมาชิก” ซึ่งอยู่มุมขวาด้านบนในหน้าแรกของ academy.cea.or.th
 

แน่นอน! ทาง CEA Online Academy มีแผนเพิ่มหลักสูตรอย่างต่อเนื่องและตอบโจทย์กับโลกในยุคปัจจุบัน ทั้งนี้ ท่านสามารถแนะนำหลักสูตรที่สนใจโดย Inbox ไปที่ Facebook : Creative Economy Agency

ท่านสามารถดูเนื้อหาการเรียนได้จากวิดีโอแนะนำหลักสูตร หรือศึกษาจากคำอธิบายหลักสูตรนั้นๆ  

เจ้าหน้าที่สนับสนุนของเราพร้อมให้ความช่วยเหลือท่านตลอด 24 ชั่วโมง โดยท่านสามารถติดต่อผ่านอีเมลมาที่ info@frogdigital.co