ตอนละ 6 -8 นาที ความยาวรวม 1 ชั่วโมง

พัฒนาธุรกิจ

Change SMEs Season 3 : เปลี่ยนแล้วรอด

สารคดีสั้นๆ ที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการ SMEs

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
สารคดีฉบับสั้นๆ ที่นำเสนอวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ที่มีความเฉพาะตัวของ 7 ธุรกิจ ที่จะช่วยเสริมสร้างแนวคิดที่สร้างสรรค์ และแรงบันดาลใจให้กับคุณ ในการเอาตัวรอดในสถานการณ์ที่บีบคั้นให้คุณต้อง "เปลี่ยน"
โครงสร้างหลักสูตร

รายการมีทั้งหมด 8 ตอน

การแพร่ภาพจะแบ่งเป็น 2 ช่วง

ช่วงที่หนึ่ง

ตอนที่ 1 - คิดอย่างเป็นระบบด้วย Design Thinking

ตอนที่ 2 - คิดใหม่ ทำใหม่ จากทรัพยากรที่เหลืออยู่

ตอนที่ 3 - ล้มเหลวได้ แล้วเริ่มต้นใหม่

ตอนที่ 4 - ประโยชน์ใช้สอย คือจุดเริ่มต้นสำคัญในการแก้ปัญหา

ช่วงที่สอง

ตอนที่ 5 - เปลี่ยนวิถีบริโภค แต่ไม่เปลี่ยนจุดยืน

ตอนที่ 6 - ใส่ใจทุก Touch Point การให้บริการ

ตอนที่ 7 - เรียนรู้อย่างยืดหยุ่น

ตอนที่ 8 - การสังเกต คือจุดเริ่มต้นสำคัญในการพัฒนาธุรกิจ

...................................................................................

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

Change SMEs Season 3 : เปลี่ยนแล้วรอด

สารคดีสั้นๆ ที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการ SMEs

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง