บทละ 20 นาที ความยาวรวม 4 ชั่วโมง

สร้างแบรนด์
ธนัฏฐา โกสีหเดช

ผู้ก่อตั้ง The Contextual ผู้ให้คำปรึกษาที่เชี่ยวชาญในด้าน Service Design Solution Download

จุลเกียรติ สินชัยชูเกียรติ

CEO Baramizi Consultant ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางกลยุทธ์แบรนด์ ด้วยประสบการณ์กว่า 15 ปี

ภิรญา รวงผึ้งทอง

ผู้ก่อตั้ง The Contextual ผู้ให้คำปรึกษาที่เชี่ยวชาญในด้าน Service Design Solution Download

กมลกานต์ โกศลกาญจน์

Trend Researcher/ Content Designer/ Curator

สุธาสินา เชาวน์เลิศเสรี

ผู้ก่อตั้ง Matsh เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคด้วยกระบวนการวิจัย เพื่อวางกลยุทธ์ภายในขององค์กรต่างๆเพื่อสังคมที่ดีขึ้น

ชนกมณฐ์ รักษาเกียรติ

ผู้ก่อตั้ง Brand Astro เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบและให้คำปรึกษาด้านการออกแบบอัตลักษณ์แบรนด์ให้แก่องค์กรชั้นนำต่างๆของประเทศ

พงศธร ละเอียดอ่อน

CEO ผู้ก่อตั้ง FiF Design Studio ที่ปรึกษาและนักออกแบบผลิตภัณฑ์แถวหน้าของประเทศ ด้วยการใช้ศาสตร์ของ กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เป็นเครื่องมือ

อรวี สมิทธิผล

Content Director และผู้ร่วมก่อตั้ง Content Shifu ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างสรรค์ Digital Content ในสื่อออนไลน์ต่างๆ

ธนพล เสรีดีเลิศ

Deputy Managing Director Room Concept Store ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดซื้อและการกระจายสินค้า Lifestlye และของแต่งบ้าน

ปิยณัฐ รัตนวงศาโรจน์

CEO ผู้ก่อตั้ง Barketek ผู้เชี่ยวชาญและให้คำปรึกษาด้านการขายสินค้าออนไลน์ ( E- Commerce)


การสร้างแบรนด์: จากศูนย์สู่ยอดขายที่เพิ่มพูน

เปลี่ยนความเข้าใจที่ผิดให้ถูกต้อง เกี่ยวกับการสร้างแบรนด์เพื่อต่อยอดธุรกิจ

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
เรียนรู้วิธีการสร้างแบรนด์ ตั้งแต่ออกตัว ไปจนถึงเส้นชัยผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ โดย CEA และเหล่าพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญ อาทิ Baramizi, Brand Astro, FiFDesign Studio, Content Shifu และอีกมากมาย หลักสูตรจะแบ่งเป็น 10 บท ซึ่งเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับ 10 ขั้นตอน ในการสร้างแบรนด์ ผู้เรียนสามารถเลือกดูเฉพาะบทที่สนใจได้ ในแต่ละบทจะแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 พาร์ทๆ ละประมาณ 6-8 นาที เมื่อดูเนื้อหาจบแต่ละพาร์ทจะมีคำถามทดสอบตอนท้าย เพื่อเน้นย้ำให้เข้าใจบทเรียนมากขึ้น
***ไม่มีเอกสารประกอบการสอน ผู้เรียนสามารถ Screenshot หน้าจอหากต้องการบันทึกหน้าเนื้อหา ที่ต้องการได้***
การรับวุฒิบัตร

เข้าเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด และสอบผ่านไม่น้อยกว่า 70% ของคะแนนโดยรวมทั้งหมด

โครงสร้างหลักสูตร

บทที่ 1 - เริ่มสร้างแบรนด์ จาก“ศูนย์”...

บทที่ 2 - ลูกค้าของคุณคือใคร ?

บทที่ 3 - คุณเข้าใจลูกค้าแค่ไหน ?

บทที่ 4 - จุดยืนของแบรนด์

บทที่ 5 - แบรนด์กับการออกแบบ#1: อัตลักษณ์แบรนด์

บทที่ 6 - แบรนด์กับการออกแบบ#2: ผลิตภัณฑ์

บทที่ 7 - แบรนด์กับการออกแบบ#3: บริการ

บทที่ 8 - พูดอย่างไร? ให้คนรักแบรนด์เรา

บทที่ 9 - ขายอย่างไร? ให้คนมาซื้อของแบรนด์

บทที่ 10 - …สู่ยอดขายที่“เพิ่มพูน”


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

การสร้างแบรนด์: จากศูนย์สู่ยอดขายที่เพิ่มพูน

เปลี่ยนความเข้าใจที่ผิดให้ถูกต้อง เกี่ยวกับการสร้างแบรนด์เพื่อต่อยอดธุรกิจ

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง