2 ชั่วโมง

พัฒนาธุรกิจ

Launchpad 2021

เตรียมตัวให้พร้อมก่อนออกสังเวียนธุรกิจ

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คุณไม่มีสิทธิ์การเรียนคอร์สนี้
คำอธิบายหลักสูตร
***เปิดเฉพาะผู้จัดแสดงผลงานใน Bangkok Design Week 2021 เท่านั้น สำหรับบุคคลอื่นสามารถลงทะเบียนเรียนได้ มีนาคม 2564***

วิทยากร

มะลิวรรณ เดชาฤทธิ์ จากบริษัท พาสสาจ (ไทยแลนด์) จำกัด
 

กรณษา ปานสุวรรณ วิทยากรอาวุโส ลาซาด้า ประเทศไทย  


สีตลา ชาญวิเศษ ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มงานสื่อสารการตลาด บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 


ปาริชาติ ประมุขกุล รองประธานฝ่ายขาย ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

การรับวุฒิบัตร

เข้าเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด และสอบผ่านไม่น้อยกว่า 70% ของคะแนนโดยรวมทั้งหมด

โครงสร้างหลักสูตร

ประกอบด้วย 4 บทเรียนสำคัญได้แก่

บทที่ 1 Pitch Skills การเจรจาทางธุรกิจ อย่างมีชั้นเชิง เพื่อการขยายโอกาสทางธุรกิจ

บทที่ 2 Pricing For Selling  การตั้งราคาขายสินค้าในตลาดออนไลน์

บทที่ 3 Creative Logistics การจัดส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าด้วยความคิดสร้างสรรค์

บทที่ 4 Merchanding World Wide การขยายโอกาสทางการค้า สู่ตลาดต่างประเทศ 

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

Launchpad 2021

เตรียมตัวให้พร้อมก่อนออกสังเวียนธุรกิจ

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คุณไม่มีสิทธิ์การเรียนคอร์สนี้
หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง