ตอนละ 20 นาที

พัฒนาธุรกิจ
ศุภกร ศิริสุนทร

ผู้ให้คําปรึกษาด้านการพัฒนาธุรกิจ, การตลาด, การสร้างตราสินค้า (Branding), การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study), ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์, ธุรกิจโรงแรมและบริการ, วิสาหกิจเพื่อสังคม, กรรมการผู้จัดการ บริษัท พร็อพเพอร์-ทีพาร์ทเนอร์จํากัด (สมอลส์) และที่ปร


ย้ายร้านลงออนไลน์

ปรับตัวสู่การทำธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ เรียนรู้ตั้งแต่การเตรียมตัวจนการจัดการหน้าร้าน

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร

สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้วิถีชีวิตของผู้คนและการดำเนินธุรกิจต้องเปลี่ยนแปลงไป หลายธุรกิจที่อาศัยการขายสินค้าและบริการผ่านช่องทางหน้าร้านเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถที่จะดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องในสภาวะวิกฤต การปรับตัวสู่การทำธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์จึงกลายมาเป็นทางออกที่สำคัญในสภาวะปัจจุบัน 

คอร์สย้ายร้านลงออนไลน์ จึงเกิดขึ้น เพื่อให้แนวทางที่จำเป็นต่อผู้ประกอบการในการปรับรูปแบบธุรกิจสู่      อี-คอมเมิร์ซ ตั้งแต่การสำรวจตัวเอง เลือกแพลตฟอร์ม กำหนดรูปแบบการสื่อสาร ไปจนถึงการดูแลระบบหลังบ้าน เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความเข้าใจภาพรวมของการย้ายร้านสู่ช่องทางออนไลน์ ซึ่งเนื้อหาของคอร์สนั้น ผู้ที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับอีคอมเมิร์ซอยู่เลย ก็สามารถเข้าใจแนวทางในเบื้องต้นได้ 

การรับวุฒิบัตร

เข้าเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด และสอบผ่านไม่น้อยกว่า 70% ของคะแนนโดยรวมทั้งหมด

โครงสร้างหลักสูตร
ย้านร้านลงออนไลน์ 35 นาที
EP1: 5 Checklist เตรียมตัวย้ายร้าน - การเตรียมตัวก่อนย้ายร้านสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ 19 นาที
EP. 2 : 5 Guideline การจัดการหน้าร้านออนไลน์ 16 นาที

ย้ายร้านลงออนไลน์

ปรับตัวสู่การทำธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ เรียนรู้ตั้งแต่การเตรียมตัวจนการจัดการหน้าร้าน

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์