75 นาที

พัฒนาทักษะ
ศิริมา ลิ้มวิริยะเลิศ

รองประธานผู้บริหารระดับสูง ด้านฝ่ายขาย และการตลาดของ Bangkok Post, Post Today, Forbes (Thailand), Elle (Thailand) ประสบการณ์ - GM Advertising & Business Development - Burda (Thailand) Co., Ltd. - Group Advertising Director - Burda (Thailand) Co., Ltd. -


Effective Selling Skills

เรียนรู้ทักษะการขายเบื้องต้นสำหรับผู้ที่กำลังทำการค้าขาย หรือกำลังจะลงทุน ในช่วงที่กำลังเกิดความท้าทายใหม่ในทางเศรษฐกิจ

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร

คอร์สทักษะการขายอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Selling Skill) จะนำเสนอเรื่องราวของทักษะของการขายเบื้องต้นที่ควรรู้ สำหรับผู้ที่กำลังทำการค้าขาย หรือกำลังจะลงทุนนั้น เพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ให้เข้ากับธุรกิจของแต่ละท่านได้ ในช่วงที่กำลังเกิดความท้าทายใหม่ในทางเศรษฐกิจ สังคม และการค้าขาย ซึ่งเป็นนับเป็นโอกาสที่ดีที่ผู้เรียนทุกท่าน จะได้เรียนรู้ และปรับตัว เพื่อเสริมสร้างทักษะให้ตอบรับกับความท้าทายดังกล่าวนี้

เนื้อหาของหลักสูตรจะเเบ่งออกเป็น 3 ตอน ที่จะพาผู้เรียนทุกท่าน ได้ไปทำความรู้จักกับ องค์ประกอบของการขายที่มักจะต้องเจอตลอดในการทำธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น การปิดการขาย การนำเสนองาน หรือการเจรจาต่อรอง เป็นต้น สอนโดย คุณหลา ศิริมา ลิ้มวิริยะเลิศ Senior Executive Vice President บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน)

การรับวุฒิบัตร

เข้าเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด และสอบผ่านไม่น้อยกว่า 70% ของคะแนนโดยรวมทั้งหมด

โครงสร้างหลักสูตร

ตอนที่ 1 การปิดการขายให้มีประสิทธิภาพ (Effective Closing Skill)

ตอนการปิดการขายให้มีประสิทธิภาพนั้น เนื่องจากการขายคือเรื่องพื้นฐานสำคัญในชีวิตประจำวันที่เราทุกคนล้วนจะต้องเจอ ไม่ว่าจะผ่านการสัมภาษณ์งานที่เราต้องขายตัวตน และความสามารถ หรือการขายไอเดียในการทำงาน ซึ่งได้พบเจอไม่ใช่แค่ในสายอาชีพการขายเท่านั้น 

คุณหลาจะมาเล่าเรื่องเพื่อให้ผู้เรียนได้ทำความรู้จักกับทักษะของการปิดการขายเบื้องต้นว่ามีองค์ประกอบที่ต้องคำนึงถึงอย่างไรบ้างทั้งในสถานการณ์ปกติ และ New Normal มีกระบวนการเริ่มต้นเพื่อวางแผนสำหรับการปิดการขายอย่างไร พร้อมด้วยเทคนิกของการปิดการขาย และปัญหาที่มักจะเจอเมื่อต้องปิดการขาย

 

ตอนที่ 2 การนำเสนอการขายให้มีประสิทธิภาพ (Perfect Pitching)

ตอนการนำเสนอการขายให้มีประสิทธิภาพนั้น เมื่อทุกคนต้องนำเสนอไอเดีย หรือแผนงานที่เราได้ออกแบบไว้ เพื่อนำไปเสนอขาย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าของเรา ตั้งแต่การนำเสนอแบบตัวต่อตัว ไปจนถึงระดับการประชุมเพื่อนำเสนอ 

คุณหลาจะมาเล่าเรื่องเพื่อให้ผู้เรียนได้ทำความรู้จักกับการนำเสนอขายเบื้องต้น ว่าองค์ประกอบของการที่เราจะต้องนำเสนองานนั้นมีอะไรบ้าง การทำความเข้าใจลูกค้า และการที่เราจะสามารถทำให้การนำเสนอหรือขายงานของเราได้อย่างน่าสนใจได้อย่างไร

 

ตอนที่ 3 ศิลปะการต่อรองให้มีประสิทธิภาพ (Art of Negotiation)

ตอนศิลปะการต่อรองให้มีประสิทธิภาพนั้น เนื่องจากการต่อรองเป็นเรื่องพื้นฐานของชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคน ตั้งแต่การเจรจาต่อรองในระดับส่วนตัวเรื่องทั่วไป ไปจนถึงการเจรจาต่อรองในทางธุรกิจเพื่อให้เกิดการตกลงในการค้าขายนั้น  

คุณหลาจะมาเล่าเรื่องเพื่อให้ผู้เรียนทุกท่านได้ทำความเข้าใจในการต่อรองเบื้องต้น ว่ามีลักษณะหรือองค์ประกอบที่ควรรู้เป็นอย่างไรบ้าง การเตรียมความพร้อมก่อนการเจรจาต่อรองเพื่อให้ไม่พลาดในการทำการค้านั้นมีอะไรบ้าง รวมถึงสัญญาณ และเทคนิกในการเจรจาต่อรองจากประสบการณ์ตรงของคุณหลา

 

Effective Selling Skills

เรียนรู้ทักษะการขายเบื้องต้นสำหรับผู้ที่กำลังทำการค้าขาย หรือกำลังจะลงทุน ในช่วงที่กำลังเกิดความท้าทายใหม่ในทางเศรษฐกิจ

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์