30 นาที

พัฒนาทักษะ
วรัตม์ เชิดเกียรติตระกูล

ผู้ร่วมก่อตั้ง และนักออกแบบการเรียนรู้ที่ บริษัทแบล็กบ็อกซ์ทีม จำกัด บริษัทผู้ให้บริการออกแบบ และจัดกิจกรรมการพัฒนาคน ให้ตอบโจทย์ เหมาะสำหรับแต่ละช่วงวัย และ บริบทของแต่ละองค์กร บนพื้นฐานความเข้าใจเรื่องสมอง และการเล่นเพื่อเรียนรู้ ประสบการณ์ - ออกแบบ แล


Presentation skill การสร้างการนําเสนอที่จับใจ

การนำเสนอกลายเป็นทักษะที่ทุกคนควรฝึกฝน ไม่ว่าจะทำอะไร การนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจความต้องการของเรา หรือสิ่งที่เราต้องการจะบอก ถือเป็นเรื่องพื้นฐานของการทำงานยุคปัจจุบัน

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร

คอร์ส สร้างการนำเสนอที่จับใจ (Presentation Skill) นำเสนอแนวคิดและวิธีการง่ายๆ เพื่อสร้างการเล่าเรื่องที่กระชับชัดเจน น่าสนใจและเข้าถึงผู้ฟังของเราได้ดียิ่งขึ้น เพื่อช่วยเสริมกำลังให้กับการสื่อสารของทุกคน โดยเฉพาะในปัจจุบันที่โลกขับเคลื่อนด้วยไอเดียใหม่ๆ ทักษะการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพยิ่งมีส่วนสำคัญที่จะทำให้ผู้คนรับฟังและเข้าใจความคิดของเรา ตลอดจนตัดสินใจเข้าร่วมหรือซื้อสินค้าและบริการของเรา  

สำหรับคอร์สนี้เนื้อหาแบ่งออกเป็น 2 ตอน เริ่มตั้งแต่การสำรวจว่าผู้ฟังของเราเป็นใคร เรื่องที่จะเล่าน่าสนใจอย่างไร แผนผังของเรื่องเล่า และการวางเส้นเรื่องเพื่อนำเสนอ จนถึงการออกแบบสไลด์ประกอบที่จะเป็นกำลังเสริมให้การนำเสนอน่าสนใจยิ่งขึ้น ทั้งหมดนี้นำเสนอผ่านการเล่าถึงหลักการ ยกตัวอย่าง และมีแบบฝึกหัดให้ผู้เรียนทุกท่านได้ลองลงมือทำไปด้วยกัน โดยทั้ง 2 ตอนสอนโดย คุณโน้ต วรัตม์ เชิดเกียรติตระกูล Co-founder ของ Blackbox Team บริษัทรับออกแบบกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาบุคคลากรที่มีประสบการณ์สอนเรื่องการสื่อสารที่มีประสิทธภาพและการนำเสนองานกับองค์กรต่างๆ  

การรับวุฒิบัตร

เข้าเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด และสอบผ่านไม่น้อยกว่า 70% ของคะแนนโดยรวมทั้งหมด

โครงสร้างหลักสูตร

ตอนที่ 1 จากไอเดียสู่การเล่าเรื่อง (From Idea to Storyline)

ในตอนแรก เน้นการพัฒนาไอเดียหรือเนื้อหาให้กลายเป็นเส้นเรื่องที่แข็งแรงสำหรับการนำเสนอ โดยเริ่มจากการพาผู้เรียนทุกท่านสำรวจองค์ประกอบของการสื่อสาร คือ ตัวเราคนนำเสนอ เรื่องที่จะเล่า และคนฟังของเราคือใคร เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับสร้างแผนผังเรื่องเล่า (Message Map) ที่ช่วยให้เรามองเห็นประเด็นสำคัญต่างๆในเรื่องที่จะเล่า เป็น backbone ของการนำเสนอ และท้ายสุดพัฒนาเป็นเส้นเรื่อง (storyline) ที่บอกว่าตั้งแต่วินาทีแรกจนจบการนำเสนอจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง

ระหว่างทางผู้เรียนจะได้เห็นแนวคิด เทคนิคและตัวอย่างที่มีส่วนช่วยให้เรื่องในการนำเสนอทรงพลังยิ่งขึ้น พร้อมกับ template ที่ผู้เรียนสามารถหยิบไปลงมือทำได้เลย เพื่อให้การนำเสนอครั้งหน้าของทุกคนจับใจผู้ฟังได้มากขึ้น


 

ตอนที่ 2 ออกแบบสไลด์ช่วยเล่าเรื่อง (Visual Aid Slide)

เมื่อมีเรื่องเล่าที่แข็งแรงแล้ว ในตอนที่สองนี้จะพาผู้เรียนสำรวจตัวช่วยที่ทุกคนคุ้นเคยดีในการนำเสนอ คือ สไลด์ (slide) โดยเริ่มต้นจากการดูว่าสไลด์แบบใดไม่ช่วยผู้ชมผู้ฟังและยังทำร้ายคนนำเสนอ แล้วสไลด์ที่ดีในฐานะตัวช่วยให้ผู้ชมเข้าใจหรือรู้สึกร่วมไปกับเรื่องเล่าของเราเป็นอย่างไร จากนั้นผู้เรียนจะได้เห็นเทคนิคการใช้ตัวหนังสือ (text) การจัดภาพ (picture) และการวางองค์ประกอบ (structure) สำหรับการออกแบบสไลด์ที่เหมาะสม ในช่วงท้ายการใช้สไลด์และสื่อผสมอื่นๆ จะมีส่วนสำคัญทำให้การนำเสนอของเราน่าสนใจได้อย่างไร

สรุปแล้วในตอนที่สองนี้จุดสำคัญอยู่ที่แนวคิดและเทคนิควิธีออกแบบสไลด์ที่ช่วยให้ผู้ฟังเห็นภาพ (visual aid slide) และเสริมกำลังให้เรื่องเล่ากับผู้นำเสนอ ซึ่งผู้เรียนสามารถนำข้อแนะนำไปใช้ออกแบบหรือปรับปรุงสไลด์โดยง่าย เพื่อให้การนำเสนอในครั้งต่อไปมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

Presentation skill การสร้างการนําเสนอที่จับใจ

การนำเสนอกลายเป็นทักษะที่ทุกคนควรฝึกฝน ไม่ว่าจะทำอะไร การนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจความต้องการของเรา หรือสิ่งที่เราต้องการจะบอก ถือเป็นเรื่องพื้นฐานของการทำงานยุคปัจจุบัน

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์