บทเรียนละ 14-24 นาที

พัฒนาทักษะ
นครินทร์ วนกิจไพบูลย์ (เคน)

MANAGING DIRECTOR & EDITOR-IN-CHIEF : THE STANDARD


Storytelling for Business

วิธีการสร้าง Storytelling ที่ดีเข้าใจพฤติกรรมผู้เสพสื่อที่เปลี่ยนไปหลังยุคโควิด-19

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
Storytelling  for Business คอร์สออนไลน์เรียนฟรีที่ CEA ร่วมกับ The Standard นำเสนอคอร์สเกี่ยวกับคนทําธุรกิจและคอนเทนต์ครีเอเตอร์   รวมถึงวิธีการสร้าง Storytelling ที่ดีเข้าใจพฤติกรรมผู้เสพสื่อที่เปลี่ยนไปหลังยุคโควิด-19 ดำเนินรายการโดย : เคน-นครินทร์ วนกิจไพบูลย์                                                                                     
โครงสร้างหลักสูตร

บทเรียน 1 The Power of Storytelling

"ความสำคัญและพลังของ Storytelling"  ทำไมถึงเป็นทักษะที่สำคัญที่สุด 

 

บทเรียน 2 Media Landscape 2020

ภาพรวมสื่อใหม่ ภูมิทัศน์ของสื่อหลังสถานการณ์โควิด 19 และพฤติกรรมของผู้บริโภคได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร

 

บทเรียน 3 How Audience Centric are you?

" 7 ถูกต้อง " วิธีสร้าง Storytelling ที่มีผู้รับสารเป็นศูนย์กลาง เข้าใจผู้บริโภคและเข้าใจตัวเองให้มากขึ้น

 

บทเรียน 4 Storytelling Canvas 

Checklist สรุปแบบฝึกหัด 

 

Bonus อนาคตของพฤติกรรมการเสพสื่อ รับสารจะเป็นอย่างไร

เทรนด์ที่น่าจับตา หรือ Trigger Point ที่ต้องเฝ้ามอนิเตอร์หลังจากนี้

Storytelling for Business

วิธีการสร้าง Storytelling ที่ดีเข้าใจพฤติกรรมผู้เสพสื่อที่เปลี่ยนไปหลังยุคโควิด-19

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์