ตอนละ 5-8 นาที

พัฒนาธุรกิจ
ธนพงศ์ วงศ์ชินศรี (ต่อ)

GURU ที่ปรึกษาร้านอาหาร CEO ร้านอาหาร Penguin Eat Shabu และ ผู้เขียนหนังสือ Restaurant Bible – คัมภีร์เริ่มต้นร้านอาหาร


Innovation Tools for Food Biz. "นวัตกรรม" ที่จะมาปั้มหัวใจธุรกิจอาหาร

การถ่ายทอดความรู้ และนวัตกรรมต่างๆให้กับผู้ประกอบการร้านอาหาร เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดธุรกิจของตัวเองได้

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
คอร์สออนไลน์เรียนฟรี ที่ CEA ร่วมกับ BrandThink ผ่านการเล่าเรื่องราวของร้านอาหาร ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต Covid 19 โดยมีผู้ชำนาญการด้านอาหาร คุณต่อ ธนพงศ์ วงศ์ชินศรี  GURU ที่ปรึกษาร้านอาหาร มาให้ความรู้ และนวัตกรรมต่างๆ ให้กับผู้ประกอบการได้นำไปใช้พัฒนาต่อยอดธุรกิจของตัวเองได้
 
ดำเนินรายการโดย
ศิริพล ศิรินินาทกุล (พล)
โครงสร้างหลักสูตร

ตอนที่ 1 วิธีใช้ Innovation เข้ามาช่วยแก้ปัญหาและจัดการร้านอาหาร                                    
ตอนที่ 2 Innovation แบบไหนที่จะช่วยให้ร้านอาหารเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป
ตอนที่ 3 การใช้ Innovation ที่จะทำให้อาหารของร้านเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่าย และขยายในวงกว้างมากขึ้น

Innovation Tools for Food Biz. "นวัตกรรม" ที่จะมาปั้มหัวใจธุรกิจอาหาร

การถ่ายทอดความรู้ และนวัตกรรมต่างๆให้กับผู้ประกอบการร้านอาหาร เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดธุรกิจของตัวเองได้

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์