25 นาที

พัฒนาธุรกิจ
สุวภา เจริญยิ่ง

กรรมการอิสระ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์

CEO หนึ่งในทีมผู้ก่อตั้งและพัฒนา iTAX และ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาสัยสยาม

มานพ สีเหลือง

ผู้บริหาร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เยลโล่ แอคเคาน์ติ้ง (สถาบันเยลโล่การบัญชี)

ยุทธนา กระบวนแสง

เพจ Antonio Attorney ที่ปรึกษาสินเชื่อ และการเงิน

กิ่งกาญจน์ ศรีประสาน

ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารสายงานช่องทางธุรกิจดิจิตอล ธนาคารกสิกรไทย

พัชรินทร์ เขาเรียง

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์และการใช้ดิจิทัลเพื่อลูกค้าธุรกิจ SME ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

วรท รัฐประเสริฐ

ผู้อำนวยการ ผู้บริหารสายงาน SME Digital ธนาคารไทยพาณิชย์


KNOW YOUR MONEY!

หลักสูตรคิดรู้ใจเงิน

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
CEA ร่วมกับ มติชน คอร์สออนไลน์เรียนรู้การพัฒนาทักษะทางการเงิน (Financial Literacy) เพื่อสร้างการตระหนัก ความเข้าใจ ความเชี่ยวชาญ  ทัศนคติ และพฤติกรรม ในลักษณะที่มีผลให้ผู้ประกอบการเกิดการตัดสินใจทางการเงินที่ดี และช่วยส่งผลให้กิจการมีสุขภาพทางการเงินแข็งแรง ผ่านพ้นวิกฤติการณ์สามารถกลับมายืนหยัดเติบโตได้ต่อไป
โครงสร้างหลักสูตร

บทที่ 1 รู้ก่อนรอดก่อน วิธีวางแผนการเงินให้ธุรกิจ เมื่อต้องเจอวิกฤติ
บทที่ 2 ธุรกิจไม่ตกเทรนด์ ก้าวเข้าสู่ยุค Fintech และ Digital Banking
บทที่ 3 กลยุทธ์วางแผนการเงิน และการบัญชีให้รุ่ง
บทที่ 4 เคล็ดลับการวางแผนภาษี เทคนิคการเลือกกองทุน และการออมให้คุ้มค่า
บทที่ 5 เทคนิคการสร้างเครดิตการเงินที่ดี ขอสินเชื่อที่ไหนก็ผ่านฉลุย 

KNOW YOUR MONEY!

หลักสูตรคิดรู้ใจเงิน

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์