ตอนละ 5 นาที

พัฒนาธุรกิจ

Marketing 4.0 คิดอย่างไรให้รอด

การเรียนรู้การนำแนวคิดไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจในสถานการณ์วิกฤตที่ทุกธุรกิจต้องหาทางรอด

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
คอร์สออนไลน์เรียนฟรี ที่ CEA ร่วมกับ BrandAge คิดอย่างไร ให้รอดภายใต้สถานการณ์วิกฤตที่ทุกธุรกิจต่างก็ต้องหาทางรอด หลักสูตรนี้จะเป็นการจับเอากลยุทธ์การตลาด 4.0 ที่น่าสนใจมาขยายความ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเรียนรู้ และเข้าใจจนสามารถนำแนวคิดไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งการเรียน การเริ่มต้นธุรกิจ หรือการปรับใช้กับธุรกิจเดิม
โครงสร้างหลักสูตร

ตอนที่ 1 Need Want ต่างกันอย่างไร ทำไมต้องรู้

เรียนรู้พื้นฐานของการตลาดกับความต้องการผู้บริโภค เพื่อนำเสนอสินค้าและบริการที่โดนใจ

ตอนที่ 2 สร้าง Brand ให้กระแทกใจ ต้องเข้าถึง “คน”

แบรนด์ไม่ใช่แค่ โลโก้ หรือชื่อตราสินค้า การจะประสบความสำเร็จในโลกธุรกิจต้องเรียนรู้ และเข้าใจว่าแบรนด์ก็คือ มษุษย์ คนนึง

ตอนที่ 3 Content Marketing ขอแค่เข้าใจไม่ตกเทรนด์

เรียนรู้พื้นฐานของการตลาดกับความต้องการของผู้บริโภค เพื่อนำเสนอสินค้าและบริการที่โดนใจ

ตอนที่ 4 มากกว่ายอดขายคือ Engagement

การตลาดยุคใหม่สิ่งที่ต้องมองมากกว่ายอดขาย คือการสร้างปฎิสัมพันธ์กับลูกค้า ซึ่งจะนำมาสู่ความแข็งแกร่งของแบรนด์

ตอนที่ 5 Personalized แบรนด์เล็ก - ใหญ่ ยังไงต้องรู้

เราไม่สามารถทำตลาดแบบ Mass ได้อีกต่อไป ถึงเวลาต้องเอา Data มาใช้เพื่อการตลาดเฉพาะบุคคล Personalized

ตอนที่ 6 Influencer พลังที่ไม่ควรมองข้าม

ผู้ทรงอิทธิพลในยุคนี้คงจะไม่ใช่แค่พรีเซ็นเตอร์อีกต่อไป รู้จักและเข้าใจ Influencer ให้มากขึ้น เพื่อขยายฐานลูกค้ากัน

Marketing 4.0 คิดอย่างไรให้รอด

การเรียนรู้การนำแนวคิดไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจในสถานการณ์วิกฤตที่ทุกธุรกิจต้องหาทางรอด

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์